Stand van zaken bij Vlijmense Boys

Beste leden, sponsoren, supporters en iedereen de de club een warm hart toedraagt.

Middels dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen van een aantal zaken.

Maatregelen door Corona Virus

Een maand geleden is aangegeven dat onze club ook zwaar getroffen wordt door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We hebben als bestuur dan ook niet stil gezeten de afgelopen periode en hebben alles in het werk gezet om de schade zo beperkt mogelijk te gaan houden voor onze vereniging. Denk aan het stopzetten van een aantal maandelijkse kosten welke we per 01-04-2020 hebben doorgevoerd, gesprekken met energiemaatschappijen, de gemeente, maar ook het contact met de voetbalverenigingen binnen onze gemeente. Samen staan we immers sterk, want ook andere verenigingen kampen met dezelfde problemen. Maar dat er schade wordt geleden dat is een feit.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het komende seizoen om de kosten die gemaakt worden op te kunnen vangen (compenseren) denk hierbij aan:

  • Hoe gaan we (nog meer) kostenbesparend werken
  • Waar kunnen we meer inkomsten realiseren, dus meer rendement
  • Etc.

We zullen hier in een later stadium op terug gaan komen zodra dit verder is ingevuld en gecommuniceerd met de betrokkenen.

Kantine

Een aantal vrijwilligers heeft aangegeven om (kosteloos) onze kantine onder handen te nemen. Daar de kantine voorlopig nog niet gebruikt mag worden zijn ze hier direct mee aan de slag gegaan en de eerste resultaten zijn inmiddels ook al zichtbaar. Wanneer men hier wat verder mee is zullen we middels foto's verslag hier van doen. Een mooi initiatief en een mooi gebaar in deze tijden. 

Sportief

Een aantal jeugdteams kan volgende week weer langzaam opstarten met trainen, daar onze velden ingezaaid zijn heeft de gemeente aangegeven dat we gebruik mogen maken van het veld wat vrij ligt bij de korfbalvereniging. Het gaat om de teams tot J012, de oudere teams wordt nog overlegd hoe we dit gaan invullen. We zullen in een ander bericht hier meer informatie over geven.

Hopende hiermee in een beknopte samenvatting iedereen te hebben geïnformeerd wat de stand van zaken is op dit moment.

Met vriendelijke groet,

Marco de Haas

Voorzitter 

Sponsoren

Stuwadoor Overdijk
Hallo "Kresco"
Broeren

Lid worden van onze club?

Neem contact op via secretaris@vlijmenseboys.nl

Volg ons nu ook op Instagram

Vlijmenseboys (@vlijmenseboys) • Instagram-foto's en -video's