VERTROUWENSPERSOON
Iedereen moet kunnen sporten in een veilige omgeving. Wanneer jij op onze vereniging gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet daarom dat je voor hulp altijd terecht kan bij een leider, coördinator, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot.

 

In deze gevallen kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en anoniem. Een vertrouwenscontactpersoon kan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan anoniem en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Een traject met een vertrouwenscontactpersoon ziet er als volgt uit:

  • De vertrouwenscontactpersoon probeert er samen met een melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren.
  • Vanuit een melding informeert de vertrouwenscontactpersoon over mogelijke vervolgstappen.
  • Daarnaast verzorgt de vertrouwenscontactpersoon de procesbegeleiding en adviseert de betrokken vereniging.
  • Een vertrouwenscontactpersoon kan een melder ook koppelen aan een vertrouwenspersoon. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een traject verzorgt. Wil jij graag tijdens het hele proces iemand aan je zijde hebben die je begeleidt en waarbij je kan leunen op kennis van zaken, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid? Dan kan een vertrouwenspersoon voor de lange termijn deze rol op zich nemen.

 

Discriminatie, pesten en verbale intimidatie

Grensoverschrijdend gedrag heeft niet altijd een seksueel karakter. Ook verbale intimidatie en machtsmisbruik kunnen voorkomen en een grote impact hebben op personen en verenigingen. Daarnaast gaan mensen die zich schuldig maken aan discriminatie ook een duidelijke grens over. Ook voor deze vormen van gedrag is geen plek op de voetbalvelden. Herken jij dit, omdat jij of onze vereniging er zelf mee te maken hebt? Dan kan de vertrouwenspersoon van de KNVB jou bijstaan om dit gedrag een halt toe te roepen.

 

Neem contact op via deze pagina Een vertrouwenspersoon (VCP) als aanspreekpunt | KNVB

 

Contactmogelijkheden:

Wanneer je (anoniem) melding wil maken van seksuele intimidatie

Vertrouwenscontactpersoon KNVB

vcp@knvb.nl  / 06 57 11 45 63

 

Wanneer je melding wil maken van agressie, discriminatie of machtsmisbruik:

Meldpunt Klachten/Wanordelijkheden | KNVB

 

Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag

Centrum Veilige Sport

centrumveiligesport@nocnsf.nl  / 0900 202 55 90

 

Wanneer je in contact wil komen met lotgenoten:

Sporters helpen Sporters

info@destilteverbroken.nl

Sponsoren

Stuwadoor Overdijk
Hallo "Kresco"
Broeren

Lid worden van onze club?

Neem contact op via secretaris@vlijmenseboys.nl

Volg ons nu ook op Instagram

Vlijmenseboys (@vlijmenseboys) • Instagram-foto's en -video's